ARTICOLE ÎN REVISTA„ROMÂNIA LITERARĂ”

Fără a ocoli dezbaterea politică propriu-zisă (în care România literară a încurajat întotdeauna echilibrul opiniei, spiritul democratic şi angajamentul european), revista a preferat, totuşi, să facă o politică mai potrivită, şi anume politica literară. Împotriva dificultăților tranziției – care nu au lipsit nici în primul deceniu de după 1989, nici în perioada crizei economice şi financiare mondiale dintre 2008-2012 –, România literară a continuat să îşi exercite magistratura critică asupra producției literare la zi, să dezbată teme literare şi larg culturale de interes, să marcheze aniversările şi comemorările scriitorilor clasici, să publice studii şi eseuri fundamentale de critică, istorie şi teorie literară şi, totodată, prin rubrici dedicate teatrului, filmului, muzicii şi artelor plastice, să susțină fenomenul artistic românesc în întregul său. O atenție specială a fost acordată, mai ales în condițiile de deschidere culturală şi integrare în Europa, traducerilor din literatura universală…

Devenind EU, îl rostesc pe TU

O istorie a urbanizării

Ileana – ultima fiică a reginei Maria

Anti-teologii de substituție

Ideea de europenitate în secolul al XIX-lea

O interesantă sinteză tipologică

Corespondența Steinhardt – un jurnal al „devenirii”

Reevaluarea „evidențelor“

Regina Maria – jurnalul anului 1929

Musulmanii și chestiunea integrării

Lady Di și Casa de Windsor – o ecuație sensibilă

Copiii în timpul războiului

Farmecul discret al diaristicii

Albatrosul

New York și București în La Belle Époque

Monumentele, prizonierele istoriei

Cafea în Micul Paris

Camus și elogiul libertății. Discursurile din Suedia

Ambiguitățile cotidianului

Memorialistică și cafea

Ispititorii fanarioți și veacul lor

Pașoptiștii – vizionarii copii ai secolului lor

Jurnalul lui Carol I – un regal la al III-lea volum

Literatură (istorică) pe portativ

Comentatori pe „drum de fier”

Paradoxurile supraviețuirii

Perechea regală Carol și Elisabeta – dincolo de mit, dincolo de clișee

„M-am simțit bine și devastat“. O radiografie a vinei

Un protagonist distrugător al istoriei – gripa spaniolă

Corpul ca paradigmă, ca fantasmă, ca proiecție

Mais l’amitié demande un peu plus de mystère…

Șah la rege sau Despre arta strategiei

Texte de citit liber, ca mare literatură

În fond, pe cine puteam oare condamna?

Efectul Jeanne Hébuterne

Omul lăuntric – omul cu (anumite) însușiri

În căutarea liniștii interioare

Declinul aristocrației ruse și destinele învinșilor

Drumul deformării și al (re)formării

Despre narcotice – fără prejudecăți

Filosofia – un fel de a fi în lume

Despre lectură în cheie postmodernă

Dansul ludic al intempestivei

Bărbații mor uneori cu mult mai devreme de a fi îngropați

Florile de portocal – sau nostalgia unei regine

Fenomenul culturii de masă în „Epoca de Aur”

Efectul sombrero. Un haiku postmodern

Spiritul ludic al românilor

Amintirile unui ciocoiaș

Jean Miclescu – un antimonarhist din La Belle époque

Gastronomie și rafinament

Șchiukin – colecționarul prin excelență

„Nostos“ sau Întoarcerea acasă

România văzută din afară

Ministerul Fericirii sau opusul unei distopii

Lectura. O elegie

Despre Brâncuși, altfel

Al doilea sfert de veac – eschivă și pactizare

Când trecutul nici măcar nu e trecut

De la stilul victorian la Art-Nouveau – bijuteriile Reginei Maria

Un vecin care nu e deloc tăcut: Marea Neagră

„Sonata Gustav” sau despre recuperarea iubirii

Eros și agape. Platon și Pavel

Într-un sistem totalitar, gândirea însăși este o întreprindere periculoasă

Umbra iubirii e mai puternică decât iubirea

Continuitate și tranziție: între așteptări și rezultate

Ileana – sufletul de la Spitalul „Inima Reginei”

Istoria contrafactuală: riscuri și beneficii

Unui iubit prieten latin